د DBB100

چارشنبه ، 08 اپريل 2020 by
DBB122 - د کڅوړو سټیکینګ ماشین

د کڅوړې سټیکینګ ماشین

د دې کڅوړې سټیکینګ ماشین یو خورا متقابل واحد دی ، کوم چې د ټاکل شوي کڅوړې شاته راټولیږي. دا د کڅوړې څخه کڅوړه مني او پورته ته یې اړوي. دا ډیری ډیری دریځ لرونکي موقعیتونه لري. په کار او ځای کې سپمول

د DBB122

چارشنبه ، 08 اپريل 2020 by
DBB122 - د کڅوړه سټیکر

د کڅوړه سټیکر

د دې کڅوړې سټیکینګ ماشین یو خورا متقابل واحد دی ، کوم چې د ټاکل شوي کڅوړې شاته راټولیږي. دا د کڅوړې څخه کڅوړه مني او پورته ته یې اړوي. دا ډیری ډیری دریځ لرونکي موقعیتونه لري. په کار او ځای کې سپمول

لوړ د

ستاسو معلومات هېر شوی؟